مدارک و شرایط مورد نیاز برای ثبت نام

هزینه ها

هزینه ثبت نام ۱/۵۴۰/۰۰۰ تومان می باشد. هزینه تک جلسه ۱۱۴/۰۰۰ تومان می باشد. مبلغ فیش واریزی جهت کاردکس ۹۷/۰۰۰ تومان می باشد.

اطلاعیه های اموزشگاه

آخرین مقالات