پارک ممنوع – چه مکان هایی نباید پارک نمود :

۱- هر جا که پارک کردن و توقف کردن در آن بوسیله ی تابلوهای ممنوعه، ممنوع شده باشد.
۲-  ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و …
۳- حداقل ۱۵ متر قبل و بعد از تقاطع ها که به آن حریم تقاطع می گوییم.
۴- داخل میادین
۵- روبروی پل منازل و ساختمان ها
۶- داخل تونلها
۷- روی پلها
۸- روی خط کشی عابر پیاده
۹- زیر پلها و دیگر مواردی که در ماده ۱۶۳ قانون راهنمائی و رانندگی کاملاً مشخص شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.