انواع تابلو های راهنمایی و رانندگی

چند نوع تابلو داریم ؟
  1. تابلوهای بازدارنده انتظامی : دایره ای شکل با نوار حاشیه قرمز رنگ که درون آن ممنوعیت را نشان میدهد
  2. هشدار دهنده اخطاری : نوع خطر را نشان میدهد
  3. آگاهی دهنده یا اخباری : به رنگ ها و شکل های مختلف اند که یا دستوری میباشند یا آگاهی دهنده غیر دستوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.