آموزشگاه رانندگی فلق در سال ۱۳۸۱ با هدف تعلیم رانندگی، در محل فعلی تأسیس گردید و با تعداد محدودی خودرو فعالیت آموزشی خود را آغاز كرد . از آن زمان تا كنون به صورت پیوسته و مستمر با استفاده از مجرب ترین كادر آموزشی آماده خدمت رسانی به شهروندان گرامی است. آموزشگاه رانندگی فلق اولین آموزشگاه منطقه و منتخب مجری «طرح آموزش و آزمایش» قرار گرفت و با همكاری و تحت نظر پلیس محترم راهور ناجا و موسسه راهگشا فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود. هدف اصلی این مركز آموزشی، ارتقاء سطح و نحوه آموزش قواعد، اصول و فنون رانندگی و ارائه آموزش با كیفیت مطلوب و استاندارد به هنرجویان می باشد . به طوری كه هنرجویان مبتدی پس از طی دوره آموزشی و كسب مهارت های لازم بتوانند با اعتماد و اطمینان خاطر به كنترل و هدایت خودرو در سطح شهر و متعاقباً جاده های بین شهری بپردازند.

 

امیرحسن بیگ محمدی
مدیریت آموزشگاه رانندگی فلق